Sluiten
Menu
Categorieën
https://www.roefsmontage.nl/service/machinekeuring
Vlassloot 1a, 6027 RS Soerendonk
Telefoon 0495 - 58 82 18 | Fax 0495 - 58 89 86
 
20131129151321882013121611423633201303291210573820130323111908612012032615002238201303231128563

Machinekeuringen

Roefs Montagetechniek BV, heeft de kennis en apparatuur om uw machinepark of handgereedschapen te keuren. Dit wordt gedaan aan de hand van de Machine Richtlijn, Arbeidsmiddelen Richtlijn, Arbo NEN 3140 testen en een stukje risico beoordeling. De punten die gecontroleerd worden zijn Visuele controle, Controle door meting en Elektrische gevaren. De keuring wordt vastgelegd in een raportage. Roefs Montage voorziet u daarnaast van een vrijblijvend advies voor eventuele aanpassingen.

Visuele controle

Bij visuele controle van machines wordt nagegaan of de aansluiting, de uitwendige onderdelen, het omhulsel en de mechanische bedieningsorganen geen gebreken vertonen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid en identificatie van de elektrische bedieningsorganen. Uiteraard wordt er nagegaan of veiligheidsmiddelen op de machine aanwezig zijn en functioneren.

Controle door meting

Bij de controle door meting wordt een isolatie-weerstand-meting uitgevoerd tussen de active delen in de vast aangesloten buigzame aansluitleidingen en uitwendige metalen delen bij de machines. De metingen worden uitgevoerd met een gekalibreerde testcomputter.

Elektrische gevaren

Bij de controle naar elektrische gevareb wordt er gekeken of elektrische componenten in en op de machine geen defecte vertonen en functioneren. De functie van de noodstop voorziening krijgt hierbij extra aandacht.

Raportage

De rapportage van de keuring wordt vastgelegd in een rapport per machine. In deze rapportage wordt de machine op type, serie nr. en op een eventueel merkteken van de klant vermeldt. Indien de machine is goedgekeurd, wordt de machine voorzien van een goedkeuringssticker. Machines die niet worden goedgekeurd hebben in hun rapportage een advies tot reparatie of aanpassing.

Advies of aanpassing(en)

Een advies of uit te voeren aanpassing aan de machine is vrijblijvend. De klant kan deze aanpassing zelf uitvoeren of Roefs Montagetechniek kan hier een passende offerte voor uitbrengen. De klant staat natuurlijk vrij om offertes en/of opdrachten anders te laten uitvoeren. Als de aanpassingen of reparatie zijn uitgevoerd door Roefs Montagetechniek wordt er als nog een goedkeuringssticker aangebracht. Indien deze zijn uitgevoerd door de klant of derde moet deze aanpassing gecontroleerd worden alvorens een goedkeuringssticker kan worden aangebracht.